Thực đơn nhanh
Trung tâm CS

080-557-5800

Thứ hai一Thứ sáu
Buổi sáng 09:00 - buổi chiều 07:00

Đóng cửa vào thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ quốc gia

 • Newland Tất cả thiên nhiên
 • |
 • CEO : Lee Pan Ho
 • Địa chỉ : 80-79, Gaap-gil, Wonjang-si, Wonju-si, Gangwon-do Số đăng ký kinh
 • Số đăng ký kinh doanh : 129-86-17617
 • |
 • Số báo cáo bán hàng viễn thông : 제 2017-강원원주-00336 호
 • E-mail : saemina01@naver.com
 • |
 • ĐT : 080-557-5800
 • |
 • 传真 : 033-744-2649

Copyright © SAEMINA, All Rights Reserved.

Trung tâm chăm sóc khách hàng

080-557-5800

 • Các ngày trong tuần  :  AM 10:00 ~ PM 17:00
 • Giờ ăn trưa  :  PM 12:00 ~ PM 13:00
 • Đóng cửa vào thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ quốc gia